Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Duynh
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 124

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 33
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 33

Đang Online Đang Online:
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PETROMEKONG  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PETROMEKONG

  
 TIN TRONG NGÀNH

  
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PETROMEKONG  CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PETROMEKONG
  CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG    
Thù lao Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau
1. Đối với khách hàng mua trả chậm thì thù lao trên giảm trừ 02 đồng/lít/ngày. 2. Đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh Cà Mau có CHXD đặt tại Cà Mau nhận hàng tại kho Bạc Liêu thì thù lao trên được cộng thêm 50 đồng/lít. 3. Công ty Petromekong vẫn đang áp dụng chính sách giá bán mới trong trường hợp giá bán lẻ thay đổi.
THÙ LAO THÁNG 04
Hiện tại, thù lao Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau:
  THÙ LAO NGÀY 20/3/2018

  
 TIN VỀ PETROMEKONG