Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Duynh
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 124

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 49
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 49

Đang Online Đang Online:
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PETROMEKONG  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PETROMEKONG
     

Các tin đã đưa

  
 TIN TRONG NGÀNH
     

Các tin đã đưa

  
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PETROMEKONG  CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PETROMEKONG
  CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG    
THÙ LAO NGÀY 20/3/2018
Tùy vào sản lượng, áp dụng mức chiết khấu bổ sung tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu +100 đồng/lít so với thù lao nền. Đối với khách hàng mua trả chậm thì thù lao trên giảm trừ 02 đồng/lít/ngày. Đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh Cà Mau có CHXD đặt tại Cà Mau nhận hàng tại kho Bạc Liêu thì thù lao trên được cộng thêm 50 đồng/lít. Công ty Petromekong vẫn đang áp dụng chính sách giá bán mới trong trường hợp giá bán lẻ thay đổi.

 

 

 

STT

 

Tên hàng

Thù lao tối đa tại Tổng kho (đồng/lít)

Thù lao tối đa tại các kho trung chuyển còn lại (đồng/lít)

1

Xăng A95

1.200

1.050

2

Xăng A92

1.100

1.000

 

3

Xăng E5

1.200

 

4

Dầu DO

1.300

1.200

  1. Tùy vào sản lượng, áp dụng mức chiết khấu bổ sung tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu +100 đồng/lít so với thù lao nền.
  2. Đối với khách hàng mua trả chậm thì thù lao trên giảm trừ 02 đồng/lít/ngày.
  3. Đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh Cà Mau có CHXD đặt tại Cà Mau nhận hàng tại kho Bạc Liêu thì thù lao trên được cộng thêm 50 đồng/lít.
  4. Công ty Petromekong vẫn đang áp dụng chính sách giá bán mới trong trường hợp giá bán lẻ thay đổi.

 

THÙ LAO: GIÁ BÁN MỚI TRONG TRƯỜNG HỢP GIÁ BÁN LẺ THAY ĐỔI

STT

Tên hàng

Thù lao tối đa tại Tổng kho (đồng/lít)

Thù lao tối đa tại các kho trung chuyển  còn lại (đồng/lít)

1

Xăng A95

1.200

1.100

2

Xăng A92

1.200

1.100

3

Xăng E5

1.200

 

4

Dầu DO

1.200

1.100

 

 


Các tin đã đưa

  
 TIN VỀ PETROMEKONG
     

Các tin đã đưa