HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 

 BẢNG GIÁ  VÙNG 1 I 25/11/2021

BÁN LẺ

BÁN BUÔN

XĂNG RON 95-III

23.900

 

XĂNG E5 RON 92-II

22.910

 

DẦU DO 0.05S-II

18.380

 

DẦU KO

17.190

 

DẦU FO N02B(3%s)

 

16.570 

DẦU FO N02B(3%s)

 

16.470 

Giá đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường

 

 

 GIÁ XĂNG VÙNG 2

25/11/2021

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU AN GIANG

 

XĂNG RON 95-III

24.100

XĂNG E5 RON 92-II

23.110

DẦU DO 0.05S-II

18.580

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU KIÊN GIANG

 

XĂNG RON 95-III

24.370

XĂNG E5 RON 92-II

23.360

DẦU DO 0.05S-II

18.740

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU CÀ MAU

 

XĂNG RON 95-III

24.150

XĂNG E5 RON 92-II

23.160

DẦU DO 0.05S-II

18.580

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU BẠC LIÊU

 

XĂNG RON 95-III

24.000

XĂNG E5 RON 92-II

22.910

DẦU DO 0.05S-II

18.430

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU SÓC TRĂNG

 

XĂNG RON 95-III

24.000

XĂNG E5 RON 92-II

22.960

DẦU DO 0.05S-II

18.380

 

 

 

Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: tannp
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 142

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 5
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 5

Đang Online Đang Online:

 CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHXD

 ĐỘI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PETROMEKONG