HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 

 BẢNG GIÁ  VÙNG 1 I 11/10/2021

BÁN LẺ

BÁN BUÔN

XĂNG RON 95-III

22.870

 

XĂNG E5 RON 92-II

21.680

 

DẦU DO 0.05S-II

17.540

 

DẦU KO

16.620

 

DẦU FO N02B(3%s)

 

17.190 

DẦU FO N02B(3%s)

 

17.090 

Giá đã bao gồm thuế GTGT và thuế bảo vệ môi trường

 

 

 GIÁ XĂNG VÙNG 2

11/10/2021

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU AN GIANG

 

XĂNG RON 95-III

23.070

XĂNG E5 RON 92-II

21.880

DẦU DO 0.05S-II

17.740

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU KIÊN GIANG

 

XĂNG RON 95-III

23.320

XĂNG E5 RON 92-II

22.110

DẦU DO 0.05S-II

17.890

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU CÀ MAU

 

XĂNG RON 95-III

23.120

XĂNG E5 RON 92-II

21.930

DẦU DO 0.05S-II

17.740

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU BẠC LIÊU

 

XĂNG RON 95-III

22.970

XĂNG E5 RON 92-II

21.680

DẦU DO 0.05S-II

17.590

 

BẢNG GIÁ XĂNG DẦU SÓC TRĂNG

 

XĂNG RON 95-III

22.970

XĂNG E5 RON 92-II

21.730

DẦU DO 0.05S-II

17.540

 

 

 

Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: tannp
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 142

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11

Đang Online Đang Online:

 CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHXD

 ĐỘI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PETROMEKONG