(MỚI) TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ - 25/01/2021
Tuyển dụng: Chuyên viên phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng và giám sát bán hàng tại các Chi nhánh; Chuyên viên quản lý nguồn tại các kho trung chuyển xăng dầu.
  Tuyển dụng nhân sự    
(MỚI) TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ - 25/01/2021
Tuyển dụng: Chuyên viên phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng và giám sát bán hàng tại các Chi nhánh; Chuyên viên quản lý nguồn tại các kho trung chuyển xăng dầu.
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt. Công ty Petromekong thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
  PETROMEKONG - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN LẺ XĂNG DẦU
  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: KẾ TOÁN CHI NHÁNH & KẾ TOÁN KHO XĂNG DẦU
  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: KẾ TOÁN CỬA HÀNG XĂNG DẦU