Tuyển dụng nhân sự    
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG - THỜI HẠN ĐẾN HẾT NGÀY 12/01/2018,
Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/01/2018, tại Văn phòng Công ty, Tầng 5, Tòa nhà Techcombank, số 45A-47 đường 30/4, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (gặp Lê Hoàng Nhu - Phòng Tổ chức Hành chính).
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG - THỜI HẠN ĐẾN HẾT NGÀY 25/9/2017
Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/09/2017, tại Phòng Tổ chức Hành chính - Tầng 5, Tòa nhà Techcombank, số 45A-47 đường 30/4, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (gặp anh Lê Hoàng Nhu, điện thoại: 0939387577)
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG - THỜI HẠN ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2017
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CHXD - THỜI HẠN ĐẾN HẾT NGÀY 10-5-2017