THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG CHXD - HẠN NỘP HỒ SƠ ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2018
2. Vị trí tuyển dụng: - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, xăng dầu hoặc các ngành khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
  Tuyển dụng nhân sự    
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG CHXD - HẠN NỘP HỒ SƠ ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2018
2. Vị trí tuyển dụng: - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, xăng dầu hoặc các ngành khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NỘP HỒ SƠ ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2018
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh;Chuyên viên pháp chế, an ninh nội bộ;Kế toán Cửa hàng xăng dầu;
  TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN VẬN HÀNH KHO XĂNG DẦU
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - HẠN NỘP HỒ SƠ ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2018
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU - ĐẾN HẾT NGÀY 18/5/2018