TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: KẾ TOÁN CỬA HÀNG XĂNG DẦU
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt. Công ty Petromekong thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
  Tuyển dụng nhân sự    
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: KẾ TOÁN CỬA HÀNG XĂNG DẦU
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt. Công ty Petromekong thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: PHỤ TRÁCH CHI NHÁNH
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt. Công ty Petromekong thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN LẺ XĂNG DẦU
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN LẺ XĂNG DẦU ( 02 NGƯỜI) - ĐẾN HẾT NGÀY 31/1/2019
  TUYỂN DỤNG CỬA HÀNG TRƯỞNG CHXD, NHÂN VIÊN BÁN LẺ XĂNG DẦU