TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt. Công ty Petromekong thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
  Tuyển dụng nhân sự    
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt. Công ty Petromekong thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
PETROMEKONG - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhớt. Công ty Petromekong thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN LẺ XĂNG DẦU
  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: KẾ TOÁN CHI NHÁNH & KẾ TOÁN KHO XĂNG DẦU
  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: KẾ TOÁN CỬA HÀNG XĂNG DẦU
  TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: PHỤ TRÁCH CHI NHÁNH