CỬA HÀNG XĂNG DẦU- KHU VỰC TỈNH SÓC TRĂNG
  CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 12    
CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 12
Ấp An Bình, Xã An Lạc Thôn, H Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng Cửa hàng trưởng: Tạ Thế Kiệt, sđt: 0942526419
  CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 14    
CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 14
CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 14 Ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng CỬA HÀNG TRƯỞNG: Trần Trọng Nghĩa 0919 071 516
  CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 15    
CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 15
CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 15 Thị trấn Thạnh Trị, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc trăng CỬA HÀNG TRƯỞNG: Trần Trọng Nghĩa 0919 071 516
  CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 16