CHXD SỐ 10

 

 

452, đường Lê Duẫn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 

LÊ QUỐC TRẠNG

 

 

 

mekong.chxdso10@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

 

CHXD SỐ 11

 

 

Ấp Phương Bình 1, Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

 

VŨ TẤT THÀNH

 

 0946753727

 

thanhvt@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

CHXD SỐ 12

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TẠ THẾ KIỆT

0942 526 419

kiettt@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 14

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 TRẦN TRỌNG NGHĨA

 0919 07 15 16

nghiatt@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 15

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 TRẦN TRỌNG NGHĨA

 0919 07 15 16

nghiatt@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 16

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN NHƯ KHÁNH

0853 77 27 88

khanhnn@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 19

 

 292, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, TP Sóc Trăng.

 

LÊ TIẾN DŨNG

 

0949 49 4969

 

dunglt@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 20

 

 

 118, Quốc lộ 1A, Phường 7, TP Sóc Trăng.

 

Võ Thị Hồng Nhiên

 

 

 

nhienvth@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 21

 

 

 118, Quốc lộ 1A, Phường 7, TP Sóc Trăng.

 

Vũ Tất Thành

 

 0946 753 727

 

thanhvt@petromekong.pvoil.vn