CHXD SỐ 38

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

MOBILE PHONE:

0988 828 285

EMAIL

diepnn@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 39

 

Tân Xuan, Ba Tri, Bến Tre

 

 

Nguyễn Mạnh Toàn

0382116333

Mekong.chxdso39@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 79

 

331 TT, Ấp Tân Thị, Ba Tri, Bến Tre, Vietnam

 

 

Trần Thành Trung

+84 938291265

Mekong.chxdso79@petromekong.pvoil.vn