CHXD SỐ 52

 

QL91, Tổ 18, ấp Mỹ Phó, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

 

 Tôn Phước Lộc

 

 033 975 35 99

 

mekong.chxdso52@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

 

CHXD SỐ 51

 

AN GIANG

 

 VŨ MINH CHÂU

 

 

 

mekong.chxdso51@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

CHXD SỐ 54

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRỊNH MINH CHIẾN

MOBILE PHONE:

0975 691 892

EMAIL

chientm@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 55

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN VĂN TỔNG

MOBILE PHONE:

0918 145 232

EMAIL

tongnv@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

CHXD SỐ 56

 

AN GIANG

 

TRẦN ĐĂNG KHOA

 

 0985 762 268

 

khoatd@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

CHXD SỐ 57

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

PHAN THỊ NGỌC THÁI THANH

MOBILE PHONE:

0939 777 484

EMAIL

thanhptnt@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 58

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

PHẠM MINH LUÂN

MOBILE PHONE:

0905 110 889

EMAIL

luanpm@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 59

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

LÊ THÀNH KHÁN

MOBILE PHONE:

0973 250 025

EMAIL

khanlt@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 60

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN VĂN HIẾU

MOBILE PHONE:

0964 337 447

EMAIL

hieunv1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 61

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

LƯƠNG THỊ MỸ PHƯỢNG

MOBILE PHONE:

 

EMAIL

phuongltm@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 62

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN PHƯỚC TIẾN

MOBILE PHONE:

034 646 2735

EMAIL

tiennp@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 63

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN VĂN HIẾU

MOBILE PHONE:

0964 337 447

EMAIL

hieunv1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 64

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRƯƠNG MINH SƠN

MOBILE PHONE:

0939 300 255

EMAIL

sontm@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 65

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 

MOBILE PHONE:

 

EMAIL

 

 

CHXD SỐ 66

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

VŨ MINH CHÂU

MOBILE PHONE:

0988 212 535

EMAIL

chauvm@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 67

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN HOÀNG NHÃ

MOBILE PHONE:

0964 99 12 13

EMAIL

nhanh@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 68

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

MOBILE PHONE:

0909 177 221

EMAIL

chintb@petromekong.pvoil.vn