CHXD SỐ 25

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

MOBILE PHONE:

 

EMAIL

 

 

CHXD SỐ 26

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRẦN TRỌNG THÁI

MOBILE PHONE:

 0902 842 441

EMAIL

 thaitt@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 27

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

LÊ THỊ YẾN LINH

MOBILE PHONE:

 0764 599 398

EMAIL

 linhlty@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 28

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 

MOBILE PHONE:

 

EMAIL

 

 

 

CHXD SỐ 29

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 

MOBILE PHONE:

 

EMAIL:

 

 

 

CHXD SỐ 30

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TƯỞNG ĐĂNG QUANG

MOBILE PHONE:

 0987 332 557

EMAIL:

 quangtd@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 31

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

MOBILE PHONE:

EMAIL:

 

 

CHXD SỐ 33

 

Ấp Thanh Mỹ 1, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

MOBILE PHONE:

0932 088 689

EMAIL

phuocnh@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 34

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

MOBILE PHONE:

 

EMAIL:

 

 

 

CHXD SỐ 35

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN VĂN ĐẶNG

MOBILE PHONE:

 0798899913

EMAIL:

 dangnv@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 36

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN CHÍ THANH

MOBILE PHONE:

 

EMAIL:

 

 

 

CHXD SỐ 37

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRẦN QUỐC TOẢN

MOBILE PHONE:

 0931 785 789

EMAIL:

 toantq@petromekong.pvoil.vn