TIN TỔNG CÔNG TY    
PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 23/05/2018
Căn cứ công văn số 4057/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 23/05/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày...

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 4057/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 23/05/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 23/05/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 23/05/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.110

21.710

600

2  Xăng Ron 95-III
20.910

21.510

600

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.440
  19.940
  500
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 17.150
  17.740
  590
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 17.100
  17.690
  590
 
6
 Dầu KO 15.910
  16.440
  530
 
7
 Dầu FO 3%S   13.900
  14.580
  680
8  Dầu FO 3,5%S   13.750
  14.430
  680
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Các tin đã đưa