BẢN TIN THỊ TRƯỜNG    
CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA PETROMEKONG
Hiện tại, giá bán Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau: Ghi chú: Giá bán theo hình thức thanh toán ngay.

Stt

Tên hàng

Giá bán tối thiểu các kho(đồng/lít)

Chênh lệch giá bán lẻ vùng 1 và thông báo giá bán (đồng/lít)

Tổng Kho

Kho trung chuyển

Kho Cổ Chiên

Tổng kho

Kho trung chuyển

Kho Cổ Chiên

1

Xăng Ron 95-III

       19.160

        19.310

        19.260

         1.000

             850

            900

2

Xăng E5 Ron 92-II

       17.940

        18.040

        18.040

         1.100

          1.000

         1.000

3

Dầu DO 0,05S-II

       14.590

        14.740

        14.690

            850

             700

            750

 


Các tin đã đưa
  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.6.2021