THÙ LAO    
Hiện tại, thù lao Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau:
** Tùy vào sản lượng, áp dụng chiết khấu bổ sung tối đa +200 so với thù lao nền đối với các mặt hàng xăng dầu; ** Đối với khách hàng mua trả chậm thì thù lao trên giảm trừ 02 đồng/lít/ngày;** Đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh Cà Mau có CHXD đặt tại Cà Mau nhận hàng tại kho Bạc Liêu thì thù lao trên được cộng thêm 50 đồng/lít.

a.      Trường hợp áp dụng giá bán mới khi giá bán lẻ điều chỉnh giảm:

STT

Tên hàng

Thù lao tối đa tại Tổng kho (đồng/lít)

Thù lao tối đa tại các kho trung chuyển  còn lại (đồng/lít)

1

Xăng A95

1.250

1.150

2

Xăng E5

1.200

1.100

3

Dầu DO

1.150

1.050

b.      Trường hợp không áp dụng giá bán mới khi giá bán lẻ điều chỉnh giảm:

STT

Tên hàng

Thù lao tối đa tại Tổng kho (đồng/lít)

Thù lao tối đa tại các kho trung chuyển  còn lại (đồng/lít)

1

Xăng A95

1.450

1.350

2

Xăng E5

1.400

1.300

3

Dầu DO

1.300

1.200


Các tin đã đưa
  THÙ LAO - HIỆN TẠI
  THÙ LAO PETROMEKONG - ĐANG ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG NHƯ SAU:
  GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 500 VNĐ/ LÍT XĂNG - DẦU SO VỚI GIÁ NIÊM YẾT