CHXD SỐ 40

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 CHÂU HỮU NHÂN

MOBILE PHONE:

 0384 068 252

EMAIL

nhanch@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 41

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRỊNH NHỰT THANH

MOBILE PHONE:

+84 94 1590699

EMAIL

thanhtn1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 42

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRỊNH NHỰT THANH

MOBILE PHONE:

+84 94 1590699

EMAIL

thanhtn1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 43

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN DIỆP HUỲNH

MOBILE PHONE:

0919 41 43 98

EMAIL

@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 44

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 CHÂU HỮU NHÂN

MOBILE PHONE:

 0384 068 252

EMAIL

nhanch@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 45

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

 

MOBILE PHONE:

EMAIL

Mekong.chxdso45@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 46

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

MOBILE PHONE:

EMAIL

Mekong.chxdso46@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

CHXD SỐ 70

 

 

đường Nguyễn Tấn Liềng, ấp Vĩnh Hưng, Long Đức, Trà Vinh

 

 LÊ TUẤN LỘC

 

 

 

loclt@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

 

CHXD SỐ 71

 

 

ấp Vĩnh Yên, Long Đức, Trà Vinh

 

 HUỲNH VÕ HOÀNG VỸ

 

 

 

mekong.chxdso71@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

 

CHXD SỐ 72

 

 

Tỉnh lộ 912, ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

 

 NGUYỄN KHẮC LÊ BÌNH

 

 035 999 87 67

 

mekong.chxdso72@petromekong.pvoil.vn

 

 

 

 

CHXD SỐ 73

 

 

Khóm 5, Thị xã Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

 

 NGUYỄN KHẮC LÊ NGUYÊN

 

 0327 62 32 26

 

mekong.chxdso73@petromekong.pvoil.vn

 

 

 CHXD74 Đóng

 

 

CHXD SỐ 74

 

 

Quốc lộ 53, Ấp 03, Xã An Trường, Huyện Càn Long, Tỉnh Trà Vinh

 

 NGUYỄN NHẬT TIÊN

 

 0373 115 107

 

mekong.chxdso74@petromekong.pvoil.vn

 

 

In Ấn