THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
KHOBATRI/KQQTMT 05/09/2023 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỞNG - I
KHOBATRI/KQQTMT 05/09/2023 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỞNG - II
KHOBATRI/HĐ20202023 05/09/2023 HỢP ĐỒNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI
KHOBATRI/CT20202023 05/09/2023 CHỨNG TỪ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI
KHOBACLIEU/2023 05/09/2023 Kho Bạc Liêu - Kết quả quan trắc môi trường
KHOBACLIEU/2020-2023 05/09/2023 CHỨNG TỪ THU GOM
KHOBACLIEU/2020-2023 05/09/2023 HỢP ĐỒNG THU GOM RÁC THẢI
KHOANGIANG/HĐ2023 05/09/2023 HỢP ĐỒNG THU GOM 2020-2023
KHOANGIANG/2023 05/09/2023 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - I
KHOANGIANG/2023 05/09/2023 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - II
KHOANGIANG/2023 05/09/2023 CHỨNG TỪ THU GOM VÀ XỬ LÝ
CHXD02/2020-2023 05/09/2023 CHỨNG TỪ THU GOM
3-4-5-6.011/VX 19/07/2023 CHỨNG TỪ THU GOM 2023
0002662/23 13/06/2023 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG QUÝ II 2023
200/KH-XNTK 05/06/2023 KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
KHOTANTHANH/KQQTMT 09/05/2023 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG, KHO TÂN THẠNH - SÓC TRĂNG
KHOTANTHANH/HĐ20202023 09/05/2023 HỢP ĐỒNG THU GOM & XỬ LÝ CHẤT THẢI 2020 - 2023
KHOTANTHANH/CT20202023 09/05/2023 CHỨNG TỪ THU GOM & XỬ LÝ CHẤT THẢI 2020 - 2023
KHOCOCHIEN/KQQTMT 09/05/2023 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHO CỔ CHIÊN - CHXD33
KHOCOCHIEN/HĐ202020203 09/05/2023 HỢP ĐỒNG THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI - KHO CỔ CHIÊN, CHXD 33
Chia Sẻ Thông Tin In Ấn