ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH VÀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG Đóng
CHÍNH SÁCH KINH DOANH ÁP DỤNG CHO KHỐI CHI NHÁNH | CHÍNH SÁCH KINH DOANH - CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 
Hiển thị trang dạng Đơn giản

1.      Đối với Khách hàng ký mới:

-       Nhằm khuyến khích phát triển thêm hệ thống đại lý mới, có vị trí giao thông thuận lợi và sản lượng ổn định cao, Công ty đồng ý trang trí biển hiệu bằng Aluminium cho khách hàng khi có nhu cầu (theo nhận diện thương hiệu của Công ty Petromekong)

Phương thức thực hiện: Công ty kết hợp Đại lý tiến hành khảo sát, lập dự toán kinh phí và chi phí này sẽ được khách hàng chi trả trước. Công ty sẽ hoàn lại cho     khách hàng dưới hình thức chiết khấu bổ sung theo sản lượng hàng tháng nhưng không vượt quá 100 đồng/lít cho đến khi hết số tiền khách hàng đã trả.

-       Hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm cháy nổ năm đầu tiên cho đại lý, chi phí học      chứng chỉ môi trường, phòng cháy chữa cháy cho 02 nhân viên bán hàng của đại lý (không quá 05 triệu đồng), cấp 03 bộ đồng phục cho công nhân bán hàng.

2.      Đối với Khách hàng hiện hữu và mới:

-       Hỗ trợ phí mở bảo lãnh ngân hàng cho các khách hàng mua theo hình thức          trả chậm. Hạn mức nợ tối đa là 50% doanh số mua hàng bình quân hàng tháng; thời hạn nợ tối đa 15 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn bán hàng. Giá bán cho khách hàng       thanh toán trả chậm cao hơn giá bán cho khách hàng trả ngay là 02 đồng/lít/ngày.

-       Thông qua áp dụng chính sách thanh toán nợ linh hoạt đối với những khách hàng có năng lực tài chính tốt từ 01 – 03 ngày đối với trường hợp đột xuất (không áp dụng trong trường hợp điều chỉnh giá bán lẻ hoặc thay đổi thù lao). Giám đốc Chi nhánh    hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những khoản thanh toán đã cam kết.

-       Để khai thác tối đa tài sản tại cửa hàng xăng dầu, đồng ý phương án cho         khách hàng đại lý giới thiệu phương tiện (ngoại trừ xe bồn) đến nhận nhiên liệu tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petromekong. Khi đó thù lao áp dụng cho khách hàng được tính như sau:

 

  

Thù lao áp dụng = Thù lao nền – (Chi phí vận chuyển + Hao hụt nhập xuất +  Chi phí bơm rót)


CHÍNH SÁCH KINH DOANH ÁP DỤNG CHO KHỐI CHI NHÁNH | Trang 1 của 2 | CHÍNH SÁCH KINH DOANH - CỬA HÀNG XĂNG DẦU
In Ấn