TIN TỔNG CÔNG TY    
PVOIL giữ nguyên giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 07/06/2018
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014; Căn cứ công văn số 4530/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 07/06/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định giữ nguyên giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 07/06/2018 như sau:..

 

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 07/06/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.710

21.710

0

2  Xăng Ron 95-III
21.510

21.510

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.940 
  19.940 
  0
 
4 
 Dầu DO 0,005S-IV 17.740 
  17.740 
  0 
 
5 
 Dầu DO 0,05S-II 17.690 
  17.690 
  0 
 
6 
 Dầu KO 16.440 
  16.440 
  0 
 
7 
 Dầu FO 3%S   14.580 
  14.580 
  0
8  Dầu FO 3,5%S   14.430 
  14.430 
  0
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

 

PVOIL News

Các tin đã đưa
  PVOIL đánh dấu chặng đường 10 năm
  PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 23/05/2018