BẢN TIN THỊ TRƯỜNG    
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU NGÀY 09.8.2021 - CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
GIÁ BÁN THEO HÌNH THỨC THANH TOÁN NGAY

Stt

Tên hàng

Giá bán tối thiểu tại Tổng kho(đồng/lít)

Giá bán tối thiểu tại các kho trung chuyển (đồng/lít)

Chênh lệch giá bán lẻ vùng 1 và thông báo giá bán (đồng/lít)

Tổng kho

Kho trung chuyển

1.

Xăng Ron 95-III

     20,280  

         20,430  

1,400  

     1,250  

2.

Xăng E5 Ron 92-II

     19,040  

         19,190  

    1,450  

     1,300  

3.

Dầu DO 0,05S-II

     14,970  

         15,120  

    1,400  

    1,250  

Ghi chú: Giá bán theo hình thức thanh toán ngay


Các tin đã đưa
  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 07.7.2021
  CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA PETROMEKONG
  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.6.2021