THÙ LAO    
Thù lao Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng
1. Đối với khách hàng mua trả chậm thì thù lao trên giảm trừ 02 đồng/lít/ngày. 2. Đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh Cà Mau có CHXD đặt tại Cà Mau nhận hàng tại kho Bạc Liêu thì thù lao trên được cộng thêm 50 đồng/lít. 3. Tùy vào sản lượng, áp dụng chiết khấu bổ sung đối với mặt hàng xăng 95 và dầu DO, cụ thể như sau: - Áp dụng chiết khấu bổ sung tối đa +50 đồng/lít so với thù lao nền đối với các mặt hàng xăng 95 và dầu DO cho các đơn hàng có sản lượng dưới 7m3. - Áp dụng chiết khấu bổ sung tối đa +100 đồng/lít đối với mặt hàng xăng 95 và +50 đồng/lít đối với mặt hàng dầu DO cho các đơn hàng có sản lượng từ 7m3 đến 10m3. - Áp dụng chiết khấu bổ sung tối đa +150 đồng/lít đối với mặt hàng xăng 95 và +100 đồng/lít đối với mặt hàng dầu DO cho các đơn hàng có sản lượng trên 10m3.

Hiện tại, thù lao Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Thù lao tối đa tại Tổng kho (đồng/lít)

Thù lao tối đa tại các kho trung chuyển  còn lại (đồng/lít)

1

Xăng A95

1.350

1.250

2

Xăng E5

1.300

1.200

3

Dầu DO

1.300

1.200

1.   Đối với khách hàng mua trả chậm thì thù lao trên giảm trừ 02 đồng/lít/ngày.

2.   Đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh Cà Mau có CHXD đặt tại Cà Mau nhận hàng tại kho Bạc Liêu thì thù lao trên được cộng thêm 50 đồng/lít.

3.   Tùy vào sản lượng, áp dụng chiết khấu bổ sung đối với mặt hàng xăng 95 và dầu DO, cụ thể như sau:

-         Áp dụng chiết khấu bổ sung tối đa +50 đồng/lít so với thù lao nền đối với các mặt hàng xăng 95 và dầu DO cho các đơn hàng có sản lượng dưới 7m3.

-         Áp dụng chiết khấu bổ sung tối đa +100 đồng/lít đối với mặt hàng xăng 95 và +50 đồng/lít đối với mặt hàng dầu DO cho các đơn hàng có sản lượng từ 7m3 đến 10m3.

-         Áp dụng chiết khấu bổ sung tối đa +150 đồng/lít đối với mặt hàng xăng 95 và +100 đồng/lít đối với mặt hàng dầu DO cho các đơn hàng có sản lượng trên 10m3.

 


Các tin đã đưa
  Hiện tại, thù lao Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau:
  THÙ LAO - HIỆN TẠI
  THÙ LAO PETROMEKONG - ĐANG ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG NHƯ SAU:
  GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 500 VNĐ/ LÍT XĂNG - DẦU SO VỚI GIÁ NIÊM YẾT