ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU    
CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA PETROMEKONG
Thù lao Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau:

STT

Tên hàng

Thù lao tối đa tại Tổng kho (đồng/lít)

Thù lao tối đa tại Kho Cổ Chiên (đồng/lít)

Thù lao tối đa tại các kho trung chuyển  còn lại (đồng/lít)

1

Xăng A95

1.500

1.500

1.300

2

Xăng A92

1.500

1.500

1.300

3

Xăng E5

1.500

 

 

4

Dầu DO

1.500

1.500

1.300

.    Đối với khách hàng mua trả chậm thì thù lao trên giảm trừ 02 đồng/lít/ngày.

.    Đối với các khách hàng thuộc Chi nhánh Cà Mau có CHXD đặt tại Cà Mau nhận hàng tại kho Bạc Liêu thì thù lao trên được cộng thêm 50 đồng/lít.

.    Công ty Petromekong vẫn đang áp dụng chính sách giá bán mới trong trường hợp giá bán lẻ thay đổi.


Các tin đã đưa
  BẢN TIN THỊ TRƯƠNG XĂNG DẦU NGÀY 15/06/2017