TIN TỔNG CÔNG TY    
PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 07/07/2018
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 5381/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 07/07/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 07/07/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 07/07/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.370

21.370

0

2  Xăng Ron 95-III
21.170

21.170

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.610
  19.610
  0
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 17.510
  17.500
  -10
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 17.460
  17.450
  -10
 
6
 Dầu KO 16.050
  16.240
  190
 
7
 Dầu FO 3%S   14.580
  14.900
  320
8  Dầu FO 3,5%S   14.430
  14.750
  320
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

 

PVOIL News

Các tin đã đưa
  PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 22/06/2018
  PVOIL giữ nguyên giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 07/06/2018
  PVOIL đánh dấu chặng đường 10 năm
  PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 23/05/2018