TIN TỔNG CÔNG TY    
PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15 giờ ngày 07/08/2018
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014

Căn cứ công văn số 6181/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 07/08/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15 giờ ngày 07/08/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 07/08/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.370

21.370

0

2  Xăng Ron 95-III
21.170

21.170

0

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.610 
  19.610 
  0
 
4 
 Dầu DO 0,005S-IV 17.290 
  17.580 
  290 
 
5 
 Dầu DO 0,05S-II 17.240 
  17.530 
  290 
 
6 
 Dầu KO 16.170 
  16.370 
  200 
 
7 
 Dầu FO 3%S   14.900 
  15.160 
  260
8  Dầu FO 3,5%S   14.750 
  15.010 
  260
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

 

PVOIL News

Các tin đã đưa
  PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 07/07/2018
  PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 22/06/2018
  PVOIL giữ nguyên giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 07/06/2018
  PVOIL đánh dấu chặng đường 10 năm
  PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 23/05/2018