BẢN TIN THỊ TRƯỜNG    
PETROMEKONG - BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 23.08.2021 - CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Theo chính sách nguồn hàng, Công ty Petromekong ưu tiên đảm bảo cung cấp đủ nguồn cho các khách hàng là Đại lý/Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu/Tổng Đại lý trực thuộc hệ thống Petromekong theo thứ tự ưu tiên Nhóm 1, kế đến là Nhóm 2 và tiếp theo là Nhóm 3.

Hiện tại, giá bán Công ty Petromekong đang áp dụng cho khách hàng như sau:

 

Stt

Tên hàng

Giá bán tối thiểu tại Tổng kho(đồng/lít)

Giá bán tối thiểu tại các kho trung chuyển (đồng/lít)

Chênh lệch giá bán lẻ vùng 1 và thông báo giá bán (đồng/lít)

Tổng kho

Kho trung chuyển

1.

Xăng Ron 95-III

20,130

20,280

1,550

1,400

2.

Xăng E5 Ron 92-II

18,940

19,090

1,550

1,400

3.

Dầu DO 0,05S-II

14,570

14,720

1,600

1,450

GHI CHÚ

. Giá bán theo hình thc thanh toán ngay

. Các đơn hàng có sản lượng từ 7m3 trở lên giá tối thiểu giảm 50 đồng/lít so với giá bán quy định tại các kho


Các tin đã đưa
  PETROMEKONG - BẢN TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU - NGÀY 23.8.2021
  PETROMEKONG - BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 09.8.2021
  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.7.2021
  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU NGÀY 09.8.2021 - CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 07.7.2021
  CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA PETROMEKONG
  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.6.2021